Promocje
Chłodziarka do wina, serów lodówka 128L Vinsider Zabudowa
Chłodziarka do wina, serów lodówka 128L Vinsider Zabudowa
2 300,00 zł 1 800,00 zł
szt.
Maszyna do lodów Clatronic 7W 600ml
Maszyna do lodów Clatronic 7W 600ml
105,00 zł 98,00 zł
szt.
Dmuchany zamek plac zabaw ze zjeżdżalnią
Dmuchany zamek plac zabaw ze zjeżdżalnią
850,00 zł 800,00 zł
szt.
Hasbro Baby Alive lalka uwielbiająca kluski
Hasbro Baby Alive lalka uwielbiająca kluski
155,00 zł 99,00 zł
szt.
Lodówka do wina chłodziarka winiarka 53L Klarstein
Lodówka do wina chłodziarka winiarka 53L Klarstein
1 899,00 zł 1 349,00 zł
szt.
Chłodziarka do wina lodówka 425L Klarstein
Chłodziarka do wina lodówka 425L Klarstein
4 500,00 zł 3 999,00 zł
szt.
Chłodziarka do wina, winiarka 166 but. 379L
Chłodziarka do wina, winiarka 166 but. 379L
3 999,00 zł 3 250,00 zł
szt.
Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego OutletMile.pl

obowiązujący od dnia 01.05.2018r.

1. Definicje

Zastosowane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - regulamin świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego outletmile.pl.
 2. Sklep - sklep internetowy outletmile.pl lub Outlet Mile za pośrednictwem, którego każdy Klient może składać Zamówienia na Towar.
 3. Zamówienia - to oświadczenie woli Klienta do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która zostaje zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, a tym samym określa rodzaj, wartość oraz ilość Towaru.
 4. Towar - produkty, które są dostępne w Sklepie i stanowią przedmiot sprzedaży.
 5. Klient – to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego OutletMile.pl dostępnego pod adresem witryny internetowej www.outletmile.pl
 2. Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy OutletMile.pl, działający pod adresem witryny internetowej www.outletmile.pl, prowadzony jest przez firmę Mileni Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Spichrzowej 4a, NIP: PL7842504816.
 4. Regulamin określa szczegółowe:
 • zasady dokonywania procesu rejestracji oraz korzystania z konta w ramach Sklepu,
 • warunki oraz zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji dostępnych Towarów w ramach Sklepu,
 • warunki oraz zasady składania poprzez drogę elektroniczną Zamówień w Sklepie,
 • zasady zawierania Umów w ramach działalności Sklepu,
 • wszystkie informacje o Towarach, które są podane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności poszczególne opisy, parametry techniczne, dane użytkowe oraz ceny, stanowią z punktu widzenia prawa zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem pełnego rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji.
 2. Rejestracja w ramach korzystania z Oferty Sklepu następuje poprzez wypełnienie, a następnie zaakceptowanie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem niezbędnych do rejestracji jest wyrażenie zgody po zapoznaniu się z treścią Regulaminu z jego warunkami.
 4. Mileni Sp. z o.o. ma prawo pozbawić Klienta prawa do pełnego korzystania ze Sklepu, ale również może ograniczyć jego dostęp do poszczególnych części lub też całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym jeśli dojdzie do naruszenia przez Klienta Regulaminu:
 • Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, dane niedokładne lub dane nieaktualne, dane wprowadzające w jakikolwiek sposób w błąd lub też dane naruszające prawa co do osób trzecich,
 • Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu ego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • Klient nie korzysta ze Sklepu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także pozostałymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży/Polityka ochrony danych osobowych

 1. W celu skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem niniejszego Sklepu należy poprzez stronę internetową www.outletmile.pl dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując następujące po sobie  czynności wyświetlane Klientowi w formie komunikatów.
 2. Wybór Towarów przez Klienta jest każdorazowo dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka Zamówień.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient każdorazowo ma możliwość pełnej modyfikacji wprowadzonych danych, a także wyboru Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie konieczne jest potwierdzenie takich danych jak: przedmiot zamówienia, jednostkowa liczba produktów, wartość Zamówienia, wybór metody płatności, wybór formy dostawy.
 5. Każdorazowe wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi zgodnie z prawem oświadczenie woli zawarcia z Mileni Sp. z o.o. 
 6. Umowa zostaje zawarta z momentem złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej dane jak w pkt. 4.
 7. Umowa sprzedaży każdorazowo zawierana jest w języku polskim, a także o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 8. Sklep oświadcza, iż dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą Klient zawiera ze Sklepem. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia, jeśli nie narusza to przepisów prawa. Swoje dane można zmieniać w panelu użytkownika. Zgodnie z prawem Klient ma prawo do pełnego wglądu do własnych danych osobowych, ich korekty, a także usunięcia z bazy danych Sklepu. Szczegółowe zasady dotyczący ochrony danych osobowych zawarte zostały w zakładce (Polityka prywatności/RODO). Powierzone w Sklepie dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej „RODO”),
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów zamówionych przez Klienta odbywa się pod adres przez Niego wskazany podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawy zamówionych przez Klientów Towarów odbywają się przesyłką kurierską lub pocztową: po przedpłacie (przelew na konto bankowe) lub w formie płatności przy odbiorze.
 3. Formy dostawy, koszty dostawy, termin dostawy określono w zakładkach strony internetowej Sklepu.
 4. Dokumentami potwierdzającymi zawarcie Umowy kupna-sprzedaży jest paragon lub faktura VAT.

 6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów z Oferty podawane są każdorazowo w złotych polskich jako wartość zawierająca podatek VAT.
 2. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie w jednej z poniższych form:
 • przelewem na numer konta bankowego Bank ING Bank Śląski: 19 1050 1520 1000 0090 8017 5723
 • osobiście gotówką w przypadku odbioru osobistego u pracownika firmy kurierskiej,
 • osobiście gotówką lub kartę w siedzibie firmy lub sklepie stacjonarnym.

 7. Uprawnienie dotyczące odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Termin w zakresie odstąpienia od Umowy wygasa każdorazowo po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. Aby móc skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, należy każdorazowo poinformować Sklep o własnej decyzji w drodze pisma wysłanego na adres siedziby, tj. Mileni Sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4a, 62-200 Gniezno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: handel@mileni.pl
 4. Po otrzymaniu odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep dokona potwierdzenia tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Klientowi w takiej samej formie, w jakiej dokonał zapłaty pełnej wartości zamówionego Towaru z kosztami przesyłki. 
 6. Płatności zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwracanego Towaru w stanie niepogorszonym oraz oświadczenia o odstąpieniu Umowy.
 7. Klient dokonuje zwrotu zwracanego Towaru na własny koszt. Towar zwracany w ramach oświadczenia o odstąpieniu umowy powinien być dostarczony w ciągu 7 dni roboczych od złożenia takiego oświadczenia. Towar nie może być w pogorszonym stanie, uszkodzony lub zamieniony. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Mileni Sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4a, 62-200 Gniezno.  
 8. W przypadku zwrotu towaru w stanie pogorszonym lub towaru zniszczonego, Sklep ma prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 9. Nie przyjmujemy zwrotów w formie paczki za pobraniem.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby w ofercie OutletMile.pl znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek ukrytych wad. Za ewentualne wady, o których nie poinformowaliśmy w treści oferty odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 2. Jeżeli chcesz zareklamować zakupiony u nas produkt, możesz to zrobić: pisząc na adres email: handel@mileni.pl lub w formie pisemnej kierując reklamację na adres: Mileni Sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4a, 62-200 Gniezno.
 3. Poprawnie złożona reklamacja, powinna zawierać co najmniej: Twoje imię i nazwisko oraz adres, kopię paragonu fiskalnego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania.
 4. Podstawą reklamacji z powodu uszkodzenia towaru w transporcie jest protokół szkodowy sporządzony w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W ramach realizacji usługi transportowej klienci OutletMile.pl mają możliwość otwarcia paczki przy kurierze.
 5. W sytuacji kiedy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają jakiegokolwiek uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji możemy skontaktować się z Tobą w celu jej uzupełnienia.
 6. Reklamacje w naszej firmie rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Każda odpowiedź na  złożoną reklamację wysyłana jest na wskazany adres e-mail bądź tradycyjnie na adres pocztowy.
 7. Prosimy o zadbanie o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł on do nas nieuszkodzony.
 8. Zaznaczamy, iż w przypadku produktów używanych, jakie znajdują się w naszej ofercie czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 1 rok. Informujemy również, iż dla wszystkich kupujących niebędących  konsumentami, sprzedawane przez naszą firmę przedmioty objęte są wyłącznie całkowitym wyłączeniem z  tytułu rękojmi, co jest zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Oferujemy produkty pochodzące z końcówek serii, zwrotów konsumenckich oraz wyprzedaży. Jeśli jakikolwiek sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją producenta wówczas jej zakres potwierdzamy tzw. dokumentem gwarancyjnym, który określa zakres gwarancji. Większość oferowanych przez nas produktów nie jest objęta gwarancją producenta.
 9. Dla wszystkich produktów używanych udzielamy 7, 14, 30 - dniowej gwarancji rozruchowej (w zależności od rodzaju produktu. Okres gwarancji rozruchowej jest każdorazowo podany w opisie Towaru).  

 9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mileni Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie jakichkolwiek sporów powstałych pomiędzy Mileni Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Mileni Sp. z o.o.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają każdorazowo zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Konsumentowi zgodnie z prawem przysługuje możliwość skorzystania z różnego rodzaju pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, takich jak:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • Konsument każdorazowo może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do których zadań należy ochrona konsumentów,
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów w zakresie rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

e-mail: handel@mileni.pl

tel.: + 48 513 132 636 oraz +48 513 123 062 (poniedziałek-piątek 10:00-18:00)

Siedziba firmy:

Mileni Sp. z o.o.

ul. Spichrzowa 4a

62-200 Gniezno

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl